Anonim kanıt toplama

Şiddete maruz kalmış kişiler, polisi devreye sokmadan, suçun kanıtlarını anında ve anonim olarak kliniklerde veya şiddete karşı koruma kliniklerinde koruma altına alabilirler. Yaralanmanın fotoğrafları veya yasal olarak geçerli doktor raporu gibi kanıtlar mevcutsa, failin bir ceza davasında hüküm giyme şansı önemli ölçüde artar. Böylece mağdurlara, sakince, şikayette bulunup bulunmayacakları konusunda düşünme olanağı verilir.

Ancak, bu teklifler tüm Almanya’da aynı değildir ve eyaletten eyalete farklılık gösterir.