Psikososyal dava desteği

Psikososyal dava desteği Ceza Muhakemeleri Kanununda yer alan bir destek biçimidir. Mağdurlar için ücretsizdir. Sadece bazı ağır suç mağdurlarına yöneliktir. Amaç, kurban şahidi oldukları davalarda psikososyal destek sağlamaktır. Ayrıca, ceza davası süreçlerini daha anlaşılır kılmak ve yükleri hafifletmek için dava ve dava sürecindeki roller ve görevler hakkında bilgi verilir ve açıklamalar yapılır. Desteği, bu konuda eğitilmiş personel sağlar.

Bulunduğunuz bölgedeki Eyalet Mahkemesinin psikososyal dava desteği teklifi için burayı tıklayın.

Find psychosocial support in criminal proceedings